Upravni sud u Splitu donio rješenje kojim se tužba protiv AZTN-a u predmetu AGRO GOLD odbacuje kao nepravodobna

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila AGRO GOLD d.o.o. (dalje u tekstu: AGRO GOLD) sa 75.000,00 kuna.

Naime, AZTN je 29. srpnja 2021. donio rješenje kojim je utvrdio da je AGRO GOLD iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) te mu je za utvrđene povrede izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 75.000,00 kuna.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2021/09/UPI-034-032018-04024.pdf

Tužitelj (AGRO GOLD) je tužbu protiv rješenja AZTN-a podnio izvan propisanog roka od 30 dana od dana dostave  rješenja stranci, tako da ju je Upravni sud u Splitu rješenjem odbacio kao nepravodobnu.