Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbija tužba protiv rješenja AZTN-a u predmetu Agro-Vir d.o.o., Agrodalm d.o.o., Diljexport d.o.o. i Marino-Lučko d.o.o.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom od 14. rujna 2022. godine odbio je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN), klasa: UP/l-034-03/17-01/021, od 28. travnja 2022. godine, odbio prijedloge tužitelja za određivanje odgodnog učinka tužbe i određivanje privremene mjere te odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora i time je rješenje Agencije postalo pravomoćno.

Podsjetimo, AZTN je spomenutim  rješenjem od 28. travnja 2022. godine da su poduzetnici Agro-Vir d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Agro-Vir), Agrodalm d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Agrodalm) i Diljexport d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Diljexport), u postupcima javne nabave 14 grupa prehrambenih proizvoda s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta za razdoblje od četiri godine koji su tijekom 2012. godine provedeni od strane Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu, prethodnim utvrđivanjem i usklađivanjem cijena njihovih ponuda radi utjecaja na ishod predmetnih postupaka javne nabave i međusobnom podjelom pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se unaprijed utvrđenom sudioniku sporazuma omogući sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu, u razdoblju od 4. lipnja 2012. do 1. siječnja 2014. godine narušili tržišno natjecanje u istim postupcima javne nabave, odnosno sklopili zabranjeni horizontalni sporazum, koji je za cilj imao sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21., dalje u tekstu: ZZTN).

Istim rješenjem utvrđeno je da je poduzetnik Marino-Lučko d.o.o., sa sjedištem u Lučkom, naknadno pristupio navedenom zabranjenom sporazumu Agro-Vira, Agrodalma i Diljexporta, i međusobnom podjelom pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi s navedenim poduzetnicima, prema pojedinim grupama nabave i godinama, s ciljem da se unaprijed utvrđenom sudioniku sporazuma omogući sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu, u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 1. siječnja 2014. godine narušio tržišno natjecanje u predmetnim postupcima javne nabave, odnosno sklopio zabranjeni horizontalni sporazum koji je za cilj imao sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. stavka 1. točke 3. ZZTN-a.

Navedenim poduzetnicima izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.155.000,00 kuna, a indikativne činjenice i okolnosti o postojanju predmetnog zabranjenog sporazuma potkrijepljene su materijalnim dokazima prikupljenim tijekom nenajavljenih pretraga poslovnih prostorija Agrodalma i Diljexporta.

Dakle, riječ je o manipulaciji predmetnim postupcima javne nabave 14 grupa prehrambenih proizvoda, temeljem zabranjenog sporazuma između tržišnih konkurenata o cijenama koje će ponuditi u okviru tih postupaka i o podjeli ugovora o javnoj nabavi, prema pojedinim grupama nabave i godinama.

Cjeloviti tekst presude bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/10/UPl-034-0317-01021.pdf

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na poveznici https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/06/UPI-034-031701021.pdf

Poveznicu na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a možete preuzeti ovdje https://www.aztn.hr/aztn-utvrdio-zabranjeni-sporazum-u-postupcima-javne-nabave/