Još jedno pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) je 11. studenoga 2021. godine odbio žalbu tužitelja Narodni trgovački lanac d.o.o., Sesvete, Soblinec (dalje u tekstu: NTL) i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu od 9. studenoga 2020. godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) od 21. svibnja 2019. godine, kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova žalbenog postupka.

Podsjećamo da je prvostupanjskom presudom odbijen tužbeni zahtjev NTL-a za poništenje rješenja tuženika, AZTN-a, od 21. svibnja 2019. godine, u upravnoj stvari utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi s načinom poslovanja, odnosno sadržajem i načinom provedbe Ugovora o kupoprodaji robe s dobavljačem ZDENKA – mliječni proizvodi d.o.o., Veliki Zdenci od 1. travnja 2018. godine, kao i odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a:

https://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-aztn-kaznio-ntl-d-o-o-iz-sesveta-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi-s-ukupno-800-tisuca-kuna/

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici:

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2019/06/UPI-034-032018-04001-1.pdf