About us

Djelotvornim tržišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnim tržištima, učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose.

Contacts

Council’s

Office of the Chief Economist

Competition Division

Unfair Trading Practices Division

General Affairs Division