O nama

Djelotvornim tržišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnim tržištima, učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose.

Kontakti voditelja

Ured Vijeća

Ured glavnog ekonomista

Sektor za tržišno natjecanje

Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi

Sektor za opće poslove