O nama

Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

Statistička izvješća o javnoj nabavi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja postupa prema članku 441. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) na način da izrađuje godišnja izvješća o javnoj nabavi. Izvješća naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).

Preuzimanje