O nama

Svaki zaposlenik Agencije treba prijaviti sve nepravilnosti koje otkrije, kao i sumnju na bilo koju nezakonitu radnju, osobito ako je vezano uz prijevaru ili korupciju ili koje ukazuju na ozbiljan propust u ispunjavanju profesionalnih obveza.

Prijava nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22.) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, kao poslodavac koji zapošljava više od 50 zaposlenika, donijela je Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, te je imenovala povjerljivu osobu koja je ujedno i osoba za nepravilnosti.

POVJERLJIVA OSOBA I OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Sandi Valentinc, dipl. oec.

e-mail: sandi.valentinc@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 101