O nama

Merit sustav - primjena niza objektivnih metoda pri odabiru, zapošljavanju i postavljanju kandidata na radna mjesta prema kriteriju stručnosti i sposobnosti.

Propisi o zapošljavanju

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja obveznik je primjene Temeljenog kolektivnog ugovora  za službenike i namještenike u javnim službama, sukladno kojemu se za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u javnim službama raspisuje javni natječaj radi ispunjavanja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske.

Agencija je ujedno i obveznik primjene odredbi Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama .