O nama

AZTN je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi.