O nama

Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 12. propisuje obvezu javnosti rada za tijela javne vlasti.

Javnost rada

Agencija osigurava i javnost rada u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Vijeća na kojima javnost ima pravo prisustvovanja.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Vijeća kada sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu.

Na sjednicama Vijeća koje su, u skladu s odredbama navedenog Zakona, otvorene za javnost i na kojima se predviđa donošenje općih akata kojima se utječe na interese javnosti, omogućeno je prisustvovanje najviše 3 osobe istovremeno. U slučaju prijave većeg broja građana, službenik za informiranje vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici. Vijeće nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja uz prethodnu najavu te uz osobnu iskaznicu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 5 dana prije održavanja sjednice Službeniku za informiranje Agencije dostaviti ispunjeni Zahtjev za prisustvovanje sjednici Vijeća  na isti način predviđen za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

Preuzimanje