Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Objave

AZTN ocijenio dopuštenom koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Agronom d.o.o. nad poduzetnikom Ruris Agro d.o.o.

12.Srpnja.2024.

U predmetnom slučaju riječ je o prijavi namjere provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Agronom nad poduzetnikom Ruris Agro. Agronom je dio Agrofert Grupe, sa sjedištem u Češkoj, koja je aktivna u djelatnostima vezanim uz kemijsku industriju, prehrambenu industriju, poljoprivredu, distribuciju poljoprivrednih i građevinskih strojeva i vozila te djelatnosti povezane sa šumarskim sektorom, […]

Odluka o izboru kandidata – referent u odjelu za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

11.Srpnja.2024.

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/24-01/oo4, URBRoJ: 580-06/88-24-002 od 13. svibnja 2024., objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 13. svibnja 2024. u odnosu na radno mjesto: – Referent u odjelu za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno […]

AZTN pokrenuo postupak ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Eagle Hills i Sunčani Hvar i Sunčani Hvar nekretnine

11.Srpnja.2024.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 11. srpnja 2024., donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Eagle Hills i Sunčani Hvar i Sunčani Hvar nekretnine. Potpunu prijavu koncentracije AZTN je zaprimio 11. lipnja 2024., nakon čega je objavljen javni poziv svim zainteresiranima da AZTN-u dostave mišljenja i primjedbe na provedbu te koncentracije na […]

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o.-u (prije GLAVICE d.o.o.) izrečena kazna od 50.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

25.Lipnja.2024.

Upravni sud u Zagrebu je 18. travnja 2024. donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o.-a (dalje u tekstu: EUROTEX GLOBAL) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN). Naime, AZTN je 19. listopada 2022. donio rješenje kojim je utvrdio da je EUROTEX GLOBAL […]

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je SPAR Hrvatska d.o.o.-u izrečena kazna od 1.300.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi prodajom prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od nabavne

25.Lipnja.2024.

Upravni sud u Zagrebu je 19. travnja 2024. donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev SPAR Hrvatska d.o.o.-a (dalje u tekstu: SPAR) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN). Naime, AZTN je 22. srpnja 2021. donio rješenje kojim je utvrdio da je SPAR svojim postupanjem povrijedio […]

AZTN objavljuje dopunjenu listu prioriteta u radu za 2024. godinu

24.Lipnja.2024.

Pri određivanju prioriteta AZTN će prvenstveno djelovati na postupanja poduzetnika koja imaju najviše negativnih učinka na tržišno natjecanje, no, uzimajući u obzir i sve pozitivne učinke koje tržišno natjecanje može imati na inovacije, produktivnost i otpornost tržišta.