Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Objave

Europska komisija usvojila novu obavijest o definiciji mjerodavnog tržišta

14.Veljače.2024.

Ovime EK usklađuje svoje smjernice s novim stanjem na tržištu te s promjenama u praksi EK u predmetima i sudskoj praksi EU-a. To će povećati transparentnost i pravnu sigurnost za poduzetnike, olakšati usklađenost i pridonijeti funkcioniranju tržišnog natjecanja.U revidiranoj Obavijesti nude se proširene i ažurirane smjernice o Komisijinu pristupu utvrđivanju tržišta. Riječ je o osuvremenjenom skupu […]

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbija tužba MASSIVE PANELS protiv rješenja AZTN-a u predmetu AZTN protiv HRVATSKE ŠUME d.o.o.

12.Veljače.2024.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) presudom od 10. siječnja 2024. godine odbio je tužbeni zahtjev tužitelja, poduzetnika Massive Panels, za poništavanje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN), klasa: UP/I 034-03/21-01/005, od 20. srpnja 2023. godine i time je rješenje AZTN-a postalo pravomoćno. U navedenoj presudi, VUSRH je […]

Javni natječaj za radna mjesta stariji savjetnik – pravnik i mlađi savjetnik – ekonomist

08.Veljače.2024.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/21-02/004, URBROJ: 580-06/88-2022-008 od 3. ožujka 2022., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 63/22.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.), članka 6. Pravilnika o radu […]

AZTN pokrenuo postupak protiv HT-a, A1, Telemacha i HUP-a zbog mogućeg zabranjenog dogovora o usklađivanju cijena uvođenjem indeksne klauzule

07.Veljače.2024.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 28. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv poduzetnika Hrvatski Telekom d.d., (dalje u tekstu: HT), A1 Hrvatska d.o.o., (dalje u tekstu: A1), Telemach Hrvatska d.o.o., (dalje u tekstu: Telemach Hrvatska) i Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge za informatičke i komunikacijske djelatnosti, (dalje u tekstu: […]

Europska komisija objavila je izvješće o mjerama koje su Komisija i nacionalna tijela za tržišno natjecanje poduzela za provedbu EU-ovih protumonopolskih pravila i pravila o koncentracijama u farmaceutskom sektoru od 2018. do 2022.

30.Siječnja.2024.

Ovo izvješće pokazuje da aktivna provedba protumonopolskih pravila i pravila o koncentracijama i dalje ima bitnu ulogu u omogućavanju pristupa europskih pacijenata širem asortimanu cjenovno pristupačnih i inovativnih lijekova. Posebno je olakšala taj pristup u teškom razdoblju pandemije bolesti COVID-19. Komisijino izvješće odnosi se na lijekove i određene medicinske proizvode, a sastavljeno je u suradnji […]

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio ULTRA GROS d.o.o., Zagreb s 15.000,00 eura zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

25.Siječnja.2024.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila ULTRA GROS d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: ULTRA GROS) s 15.000,00 eura (113.017,50 kuna). AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv kupca ULTRA GROSA, radi […]