Objave

25. svibnja 2021

Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio je pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i odbio kao neosnovanu tužbu tužitelja Hrvatsko društvo ortodonata u upravnom sporu protiv rješenja AZTN-a

Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj U-zpz-16/2015-4 od 2. ožujka 2021., u upravnom sporu tužitelja Hrvatsko društvo ortodonata protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: UP/I 034-03/13-01/034, URBROJ: 580-04/88-2014-038 od 12. lipnja 2014., temeljem zahtjeva za …