Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.05.2022

011-01/2022-01/002

Ministarstvo financija- Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 47/20.)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 47/20.) (dalje u tekstu: Obrazac).
AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donijelo mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2022

011-01/2022-02/007

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (dalje u tekstu: Nacrt Zakona).
AZTN je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kojim se predlaže izmjena i dopuna pojedinih odredbi Nacrta Zakona i to na način da se u članku 23. stavku 1. točki 1. predlaže suradnju s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja propisati na način da je isto usklađeno s oblikom suradnje kako je propisana suradnja s drugim nadležnim tijelima iz navedenog članka Nacrta Zakona.
Radi boljeg razumijevanja i jednostavnije primjene odredbe članka 116. stavka 1., predložilo se je da se na jasan način odredi izričaj predmetne odredbe temeljem koje nesporno proizlazi razgraničenje nadležnosti u ocjeni koncentracije poduzetnika između Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
U odnosu na članak 116. stavak 3., predložilo se je da se ovim Zakonom propiše mogućnost, a ne obvezu za drugo tijelo (tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja) da, u provedbi postupka ocjene koncentracije traži mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o mogućim učincima te koncentracije na mjerodavno tržište.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

02.05.2022

011-01/2022-02/006

Ministarstvo financija - Prijedlog uredbe o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 29. travnja 2022. dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Prijedlog uredbe o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka (dalje u tekstu: Prijedlog uredbe).

Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog uredbe.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.04.2022

011-01/2022-02/005

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (dalje u tekstu: Obrazac).
AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio odluku kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.04.2022

UP/I 034-03/2022-01/022

AZTN protiv IKOM d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

Logo

05.04.2022

011-01/2022-02/001

Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 4. travnja 2022. dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Nacrt Zakona). Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio odluku kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

05.04.2022

UP/I 034-03/2022-03/008

AZTN protiv Općine Čavle -radi narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja -temeljem inicijative podnositelja sa zaštićenim identitetom

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je inicijativu podnositelja sa zaštićenim identitetom (dalje u tekstu: podnositelj inicijative) za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv Općine Čavle u svezi postupka jednostavne javne nabave.

AZTN je u prethodnom ispitivanju stanja na tržištu utvrdio kako je Općina Čavle u konkretnom slučaju postupala kao naručitelj u postupku jednostavne javne nabave temeljem propisa koji uređuju postupak jednostavne nabave te posebnih propisa koji uređuju predmet nabave, a ne kao poduzetnik u smislu članka 3. ZZTN-a. AZTN je zaključio kako je naručitelj ovlašten samostalno odrediti uvjete predmeta natječaja, a temeljem posebnih propisa koji uređuju pojedino područje. Navedeno se posebno odnosi na obavljanje djelatnosti i/ili pružanja usluga za koje je potrebno ispuniti posebne, dodatne uvjete koji se odnose na kao u konkretnom slučaju na, osiguranje zdravlja i života ljudi. AZTN nije nadležan za ocjenu postupaka jednostavne javne nabave i postupanja naručitelja u tom smislu. Naime, temeljem Zakona o javnoj nabavi, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za stručnu pomoć u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja te za upravni nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa.

Stoga je AZTN temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijelo odluku kako nema uvjeta za pokretanje postupka radi narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka

Logo

25.03.2022

UP/I 034-03/2022-01/010

AZTN protiv Kaufland Hrvatska k.d., Zagreb - temeljem inicijative podnositelja sa zaštićenim identitetom radi zlouporabe vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je inicijativu podnositelja sa zaštićenim identitetom (dalje u tekstu: podnositelj inicijative) za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Kaufland Hrvatska k.d. Zagreb. U dostavljenoj inicijativi podnositelj navodi kako je poduzetnik Kaufland k.d. otvorio supermarket mješovite robe i vanjski kiosk za pripremu hrane pored kioska podnositelja inicijative. Pritom, Kaufland k.d. u vanjskom kiosku, prema navodima podnositelja neopravdano prodaje hranu po cijeni nižoj od 50% u odnosu na podnositelja inicijative. Povodom zaprimljene inicijative, AZTN je u predmetu KLASA: 034-08/22-01/019 u smislu članka 32. točke 1. a) ZZTN proveo prethodno ispitivanje stanja na tržištu te je AZTN na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio rješenje kako nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa jer nema uvjeta za pokretanje postupka.

Logo

21.03.2022

UP/I 034-03/2022-02/001

STUDENAC d.o.o., Omiš, Hrvatska i LONIA TRGOVINA d.o.o., Kutina, Hrvatska

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.03.2022

UP/I 034-03/2021-01/003

AZTN protiv KMAG d.o.o., Gornji Stupnik i KMAG d.o.o., Ljubljana, Slovenija, temeljem inicijative poduzetnika PRIZMIĆ d.o.o., Split

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore