Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

22.11.2021

034-08/2021-01/084

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Armus d.o.o., Zagreb - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2021

034-08/2021-01/068

Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) kojim traži mišljenje AZTN-a o zaključcima iz prijedloga odluke, a osobito na zaključak kako Hrvatski telekom d.d. nema upravljačka prava nad OT-Optima Telekom Internet d.d. Uvidom u prijedlog Odluke, AZTN je zaključio kako je HAKOM pokrenuo izmjene analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (tržište 3a) i analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (tržište 3b). U procesu izmjena tržišta 3a i tržišta 3b. HAKOM je preispitao status OT-Optima Telekom d.d. kao operatora sa značajnom tržišnom snagom, a iz kojeg posljedično proizlazi regulatorna obveza. HAKOM je ocijenio djelotvornost tržišnog natjecanja na tržištu 3a odnosno tržištu 3b te utvrdio kako OT-Optima Telekom d.d. nije operator sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnim tržištima. Slijedom navedenog HAKOM je donio predmetni prijedlog odluke kojim se u bitnome ukidaju regulatorne obveze za OT-Optima Telekom d.d. Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kao nema primjedbi na zaključke iz prijedloga odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2021

034-08/2021-01/074

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Elektromodul-thorax d.o.o., Osijek

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Elektromodul-thorax d.o.o., Osijek za obavljanje zamjenske poštanske usluge (dalje u tekstu: Prijava). Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kao nema primjedbi na Prijavu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.10.2021

UP/I 034-03/2021-01/018

AZTN protiv Grada Čakovca - radi narušavanja tržišnog natjecanja - po inicijativi g. Aleksandra Makovca, Čakovec

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Logo

07.10.2021

034-08/2021-01/060

Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.10.2021

034-08/2021-01/061

Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.10.2021

UP/I 030-02/2011-01/024

AZTN protiv Presečki grupa d.o.o., Krapina, Rudi- express d.o.o., Mihovljan, Borisa Jambrošića, vlasnika obrta „Jambrošić tours“, Mursko Središće i Željka Jakopića, vlasnika obrta Autobusni prijevoznik „Turist“, Sveti Martin na Muri

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje zabranjeni sporazum

Logo

28.09.2021

UP/I 034-03/2021-02/009

KONČAR ULAGANJA d.o.o., Zagreb i CONSTRUCTION LINE ltd., Sliema, Malta putem Napredna energetska rješenja d.o.o., Zagreb i DALEKOVOD .d.d.; Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

15.09.2021

UP/I 034-03/21-02/007

Agrofert a.s., Prag, Republika Češka i Agronom d.o.o., Požega

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

15.09.2021

011-01/2021-02/012

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, br. 121/19.)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 13. rujna 2021. dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, br. 121/19.) (dalje u tekstu: Obrazac). Temeljem odluke Vijeća, AZTN je donio odluku kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore