Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

11.01.2022

UP/I 034-03/2021-02/012

STUDENAC d.o.o., Omiš i Pemo d.o.o., Dubrovnik - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

30.12.2021

UP/I 034-03/2019-04/006

AZTN protiv FRAGARIA NERETVA d.o.o., Opuzen

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o obustavi postupka

Logo

21.12.2021

UP/I 034-03/2021-02/011

Telemach Hrvatska d.o.o., Zagreb i OT-Optima Telekom d.d., Zagreb - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.12.2021

UP/I 034-03/2021-02/014

Agri Europe Cyprus LTD, Limassol, Cipar i Sberbank d.d., Zagreb – Ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

07.12.2021

UP/I 034-03/2021-04/001

AZTN protiv KUPOVINA d.o.o., Split

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o obustavi postupka

Logo

29.11.2021

UP/I 034-03/2021-01/0022

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja protiv Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - temeljem inicijative Commit 200 d.o.o., Zagreb radi narušavanja tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je inicijativu poduzetnika Commit d.o.o. za pokretanje postupka protiv Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: HZZ), a u svezi tumačenja uvjeta zbog kojih se traži povrat sredstava za očuvanje radnih mjesta. Ovo iz razloga što se odlukom HZZ-a prema mišljenju poduzetnika Commit d.o.o. time on dovodi u nepovoljan položaj na tržištu u odnosu na druge poduzetnike.
Tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je zaključio kako je u konkretnom slučaju HZZ postupao kao javna ustanova radi obavljanja javnih ovlasti temeljem posebnog propisa, a ne kao poduzetnik djelujući na tržištu u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
Stoga u ovom slučaju nije bilo indicija za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja po službenoj dužnosti protiv HZZ-a.
U dijelu zahtjeva poduzetnika Commit d.o.o., koji se odnosi na postupanje HZZ-a u smislu posebnih propisa, AZTN je poduzetnika Commit d.o.o. dopisom uputio na nadležno postupanje.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

22.11.2021

034-08/2021-01/084

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Armus d.o.o., Zagreb - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2021

034-08/2021-01/068

Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) kojim traži mišljenje AZTN-a o zaključcima iz prijedloga odluke, a osobito na zaključak kako Hrvatski telekom d.d. nema upravljačka prava nad OT-Optima Telekom Internet d.d. Uvidom u prijedlog Odluke, AZTN je zaključio kako je HAKOM pokrenuo izmjene analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (tržište 3a) i analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (tržište 3b). U procesu izmjena tržišta 3a i tržišta 3b. HAKOM je preispitao status OT-Optima Telekom d.d. kao operatora sa značajnom tržišnom snagom, a iz kojeg posljedično proizlazi regulatorna obveza. HAKOM je ocijenio djelotvornost tržišnog natjecanja na tržištu 3a odnosno tržištu 3b te utvrdio kako OT-Optima Telekom d.d. nije operator sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnim tržištima. Slijedom navedenog HAKOM je donio predmetni prijedlog odluke kojim se u bitnome ukidaju regulatorne obveze za OT-Optima Telekom d.d. Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kao nema primjedbi na zaključke iz prijedloga odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2021

034-08/2021-01/074

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Elektromodul-thorax d.o.o., Osijek

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Elektromodul-thorax d.o.o., Osijek za obavljanje zamjenske poštanske usluge (dalje u tekstu: Prijava). Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kao nema primjedbi na Prijavu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.10.2021

UP/I 034-03/2021-01/018

AZTN protiv Grada Čakovca - radi narušavanja tržišnog natjecanja - po inicijativi g. Aleksandra Makovca, Čakovec

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore