Odluke

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine.