Odluke

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine.

Evidencija provedbe

Provedbene statistike izrađuju se temeljem metodologije koju koristi Europska komisija u sličnim izvješćima i podrazumijevaju isključivo odluke o meritumu predmeta, dakle one kojima se utvrđuje je li došlo do povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN) ili nije. U statistikama za razdoblje od 2008. do 2014. godine, AZTN je uz povrede ZZTN-a, utvrđivao i povrede Zakona o državnim potporama (ZDP), a od 2015. do 2017. godine isključivo povrede ZZTN-a. Od 2018. godine, AZTN utvrđuje i povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP). Ukupan pregled svih odluka AZTN-a (ustupa nenadležnosti, ostalih mišljenja i dopisa, promicanja kulture tržišnog natjecanja i sl.), nalazi se u godišnjim izvješćima AZTN-a za svaku prethodnu godinu.

Preuzimanje