Evidencija provedbe

Provedbene statistike izrađuju se temeljem metodologije koju koristi Europska komisija u sličnim izvješćima i podrazumijevaju isključivo odluke o meritumu predmeta, dakle one kojima se utvrđuje je li došlo do povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN) ili nije. U statistikama za razdoblje od 2008. do 2014. godine, AZTN je uz povrede ZZTN-a, utvrđivao i povrede Zakona o državnim potporama (ZDP), a od 2015. do 2017. godine isključivo povrede ZZTN-a. Od 2018. godine, AZTN utvrđuje i povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP). Ukupan pregled svih odluka AZTN-a (ustupa nenadležnosti, ostalih mišljenja i dopisa, promicanja kulture tržišnog natjecanja i sl.), nalazi se u godišnjim izvješćima AZTN-a za svaku prethodnu godinu.

 

Dokumenti

pdf

Statistika 2020.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2019.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2018.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2017.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2016.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2015.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2014.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2013.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2012.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2011.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2010.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2009.

Preuzimanje
pdf

Statistika 2008.

Preuzimanje