Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Međunarodna i europska suradnja

Međunarodna suradnja AZTN-a

Međunarodne aktivnosti odvijaju se kako kroz multilateralne oblike suradnje, tako i kroz bilateralne kontakte s nadležnim tijelima u Europskoj uniji i izvan nje. U posljednje dvije godine, zbog izvanrednih okolnosti uslijed pandemije, izostali su uobičajeni bilateralni susreti kojima Agencija započinje ili jača suradnju s pojedinim tijelima, te su svi kontakti ostvarivani virtualnim putem. Isto je vrijedilo i za multilateralne forume suradnje u kojima je Agencija nastavila svoju aktivnu prisutnost.

OECD – Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak

Suradnja AZTN-a s OECD-om se odvija dva puta godišnje, u Odboru za tržišno natjecanje, gdje AZTN ostvaruje status sudionika od lipnja 2016. godine te jednom godišnje u Globalnom forumu za tržišno natjecanje, gdje je sudjelovanje otvoreno svim svjetskim jurisdikcijama, bez obzira na članstvo države u OECD-u. Sastanci Odbora strukturirani su kroz niz okruglih stolova i rasprava, na temelju pisanih i usmenih priloga sudionika, a u 2021. godini obuhvatili su sljedeće teme: trgovina, razvoj i tržišno natjecanje, ekonomska analiza u postupcima zlouporabe vladajućeg položaja, promicanje tržišne neutralnosti, ocjena tržišne snage, izazovi digitalnih tržišta, kao i tržišno natjecanje u vrijeme bolesti COVID-19.

AZTN je od 28. do 30. rujna 2022. bio domaćin trodnevnog seminara u suradnji s Regionalnim centrom za tržišno natjecanje u Budimpešti (RCC, koji zajednički vode mađarsko tijelo za tržišno natjecanje (GVH) i OECD) i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH u čijim je prostorijama seminar održan. Zagreb je odabran za mjesto održavanja RCC seminara budući da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na dan otvorenja proslavila 25. obljetnicu postojanja. Dio je tradicije Regionalnog centra da jedan od svojih seminara organizira zajedno s tijelom korisnikom, a događanje u Zagrebu bilo je prvo koje je  Regionalni centar održao u inozemstvu od izbijanja pandemije koronavirusa.

Predstavnici Agencije također aktivno sudjeluju u zajedničkom projektu OECD-a i SIEMENS-a pod nazivom „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost“.  Projekt je 2021. godine ušao u drugu godinu provedbe, nakon uspješnog dovršetka prve faze u kojoj je OECD izradio prikaz stanja u politici tržišnog natjecanja i borbe protiv korupcije u RH, uključujući i niz preporuka za nadležna tijela.

Europska mreža tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN)

ECN funkcionira kao mreža koju su osnovale Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja s ciljem postizanja što veće konzistentnosti i konvergencije među različitim jurisdikcijama.Iz statističkih podataka, vidljiv je kontinuitet broja održanih sastanaka, kao i sudjelovanja naših predstavnika na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a, savjetodavnih odbora te radne skupine Vijeća EU-a. Nastavlja se i trend velikog broja upita koje si agencije međusobno postavljaju kroz mrežu ECN2. AZTN je zaprimio i odgovorio na 73 zahtjeva za dostavu informacija (što prosječno iznosi 2,7 upućena zahtjeva po državni članici) te uputio 3 zahtjeva prema ostalim državama članicama. AZTN se i na ovaj način pokazuje kao promicatelj aktivne suradnje među državama članicama. U razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine na sastancima radnih skupina, podskupina te savjetodavnih odbora sudjelovalo je 24 predstavnika AZTN-a ukupno 39 puta (od 45 održanih sastanaka 30 ih je bilo online, a 15 uživo). U godinu dana od EK je zaprimljeno i riješeno 377 notifikacija koncentracija.

U okviru odgovarajućih ECN radnih skupina, AZTN se aktivno uključio u rad na reviziji akata kojima uskoro istječe važenje, a koji će ovisno o ishodima savjetovanja biti ukinuti ili ažurirani kako bi se bolje prilagodili digitalnom gospodarstvu i recentnoj sudskoj praksi i tako doveli do veće pravne sigurnosti za europske poduzetnike.

AZTN je također aktivno uključen kroz inpute na nacrt tekstova, javna savjetovanja, ciljana savjetovanja samo s nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje i sudjelovanje na sastancima na ove posebne teme. Osim toga, kod otvaranja pojedinih savjetovanja, AZTN i putem svojih kanala (mjesečnog biltene i web stranice) objavljuje poveznice na savjetovanja uz pripadajuća pojašnjenja, kako bi pojedinu temu približila i dionicima na hrvatskom tržištu i potakla ih na aktivno uključivanje.

ICN – Međunarodna mreža tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja

ICN je virtualna mreža agencija za tržišno natjecanje posvećena promicanju suradnje i razumijevanja za učinkovitu provedbu prava  o tržišnom natjecanju kroz razmjenu iskustava, te raspravi o politikama, praksama i perspektivama nacionalnih agencija širom svijeta. Članovi ICN-a surađuju tijekom cijele godine u radnim skupinama na vitalnim temama od značaja za agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

22. godišnja konferencija Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN) koja je održana u Barceloni od 18. – 20. listopada 2023. u organizaciji španjolskog tijela za tržišno natjecanje okupila je rekordan broj od oko stotinu nacionalnih tijela za tržišno natjecanje odnosno njihovih predstavnika. Sudionici konferencije su u plenarnim diskusijama raspravljali o temama i razmjenjivali iskustva u radnim skupinama i pokušali naći odgovore na važna pitanja kojima se bave sve agencije, kao što su odnosi sa sudovima, međudjelovanje tržišnog natjecanja i podataka, tržišta hrane s naglaskom na zemlje u razvoju, umjetna inteligencija i održivost. Na plenarnoj sjednici i u panelima bile su zastupljene Radna skupina za promicanje tržišnog natjecanja, Radna skupina za učinkovitost rada agencija, Radna skupina za kartele, Radna skupina za koncentracije i Radna skupna za zlouporabu vladajućeg položaja.

Hrvatsku su na konferenciji predstavljale predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dr. sc. Mirta Kapural dipl. iur., i zamjenica predsjednice Vesna Patrlj dipl. iur. Predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur., moderirala je plenarnom diskusijom naziva „Provedba zakona u području kartela u digitalno doba: Stvaranje učinkovitih timova za rad na predmetima novih izazova“, u kojoj su bili Isabel López Gálvez, voditeljica odjela za pokajnički program i kartele španjolske agencije, Manish Kumar, zamjenik pomoćnika glavnog državnog odvjetnika američkog ministarstva pravosuđa za kaznena pitanja, i  Makgale Mohlala, voditelj odjela južnoafričke komisije za tržišno natjecanje. Svi su se složili da se u složeno digitalno doba i agencije moraju koristiti širokim spektrom sofisticiranih digitalnih alata i softvera u upravljanju dokumentima i vođenju predmeta, od prikupljanja informacija i podataka s različitih medija do brzih alata za pregled istih itd. Na čelnicima je agencija da razmatraju strategije na temelju kojih će opremiti učinkovite timove koji će se znati suprotstaviti novim izazovima u borbi protiv kartela u budućnosti.