Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Bilateralni odnosi

S nizom srodnih agencija, prvenstveno europskih, postoji neformalna dugogodišnja uspješna suradnja koja se očituje u međusobnom pružanju pomoći u istraživanju pojedinih tržišta ili rješavanju sličnih problema u pojedinim predmetima. Potpisivanjem sporazuma ta suradnja dobiva i formalni okvir.

Sporazumom se izražava želja za promicanjem suradnje na području provedbe prava i politike zaštite tržišnog natjecanja, kao i za međusobnim prijenosom iskustava u primjeni propisa s područja tržišnog natjecanja. Konkretno, predviđaju se oblici međusobne suradnje dvaju tijela, kao što su razmjena stručnjaka, održavanje seminara i organizacija studijskih posjeta, organizacija sastanaka na stručnoj i visokoj razini, stručno usavršavanje, kao i razmjena literature i informacija o konkretnim slučajevima iz prakse dvaju tijela.

Takve sporazume Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ima s rumunjskim Vijećem za tržišno natjecanje, Vijećem za konkurenciju Bosne i Hercegovine, Komisijom za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Sjeverne Makedonije, Mađarskom agencijom za tržišno natjecanje, austrijskom Federalnom Komisijom za zaštitu tržišnog natjecanja, srpskom Komisijom za zaštitu konkurencije, crnogorskom Agencijom za zaštitu konkurencije, Kosovskom komisijom za konkurenciju, turskim tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja, albanskim tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja i gruzijskim tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja.