Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

ECN

Nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU, u segmentu zaštite tržišnog natjecanja uspostavljen je usporedni sustav zaštite tržišnog natjecanja: na nacionalnoj razini i na razini EU. Uredba 1/2003 predviđa sustav paralelne nadležnosti, u kojem i Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja mogu primjenjivati članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU. Ili, gledano s aspekta poduzetnika, sustav u kojem njegovo postupanje na tržištu može biti predmet preispitivanja i pred nacionalnim tijelom, ali i pred Europskom komisijom, ovisno o tome koje je tijelo „najprikladnije“ za vođenje postupka. Navedeno znači suradnju između nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja međusobno i s Europskom komisijom u cilju razvijanja zajedničkog pristupa i promicanja kulture tržišnog natjecanja na razini EU-a. Pritom je riječ o obvezi razmjene informacija između nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica i Europske komisije.

Kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena spomenutih pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, Europska komisija i nacionalna tijela uspostavili su Mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN). ECN mreža je forum za raspravljanje i suradnju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica u primjeni i provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja vrijede u Europskoj uniji, te kao takva predstavlja temelj za stvaranje opće, zajedničke kulture tržišnog natjecanja. Suradnja koju promiče ECN ostvaruje se kroz zajednički rad u različitim radnim skupinama i sektorskim podskupinama koje čine predstavnici agencija za tržišno natjecanje svih država članica EU gdje se očituje stvarno značenje „mreže“: postoji stalna razmjena ideja, konstruktivne rasprave i razvoj zajedničkih stajališta i praktičnih rješenja.
Detaljnije informacije o radu ECN-a raspoložive su u biltenu ECN-a „ECN Brief“ koji u broju 3 iz 2013. godine objavljuje članak o hrvatskoj agenciji te joj želi dobrodošlicu kao novoj članici.

Hrvatska postaje dvadeset i osma država članica EU a Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pristupa ECN-u…

 

Saznajte više