Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Multilateralni odnosi

Na razini Europske unije uspostavljena je Europska mreža tijela za tržišno natjecanje – European Competition Network (ECN), čiji je član Agencija postala član nakon pristupanja Hrvatske u članstvo EU. S agencijama izvan EU Agencija surađuje kroz članstvo u Međunarodnoj mreži tijela za tržišno natjecanje –International Competition Network (ICN)  u kojoj je rad organiziran u nekoliko tematskih radnih skupina.U okviru OECD-a Agencija je uključena u rad kroz mehanizme koje je ta organizacija uspostavila za države nečlanice (primjerice, kroz Regionalni centar u Budimpešti, jedan od dva takva u svijetu).Croatian ICN anti-cartel enforcement template