Članci i publikacije

Mladen Cerovac, mag. iur.

OBJAVLJENE KNJIGE I STRUČNI RADOVI

 • „Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja“; TEB; Zagreb 2004.
 • „Pravno okruženje poslovanja“; Mate; Zagreb 2010. (koautor)
 • „Europska unija“; Mate; Zagreb 2010. (koautor)

Autor desetak stručnih radova iz područja prava i politike tržišnog natjecanja od kojih su najznačajniji:

 • „Koncentracije banaka u Hrvatskoj: elementi procjene mogućih učinaka na tržišno natjecanje i interese potrošača“
 • (koautor mr. sc. Hrvoje Momčinović); Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, godina 39, (65-66),; Split 2002.
 • „Postupak ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika – mjere koje mogu propisati antimonopolna tijela“
 • Hrvatska pravna revija, broj 1/2002.
 • „Karteli – suradnja sudionika zabranjenih sporazuma s antimonopolnim tijelima kao preduvjet za oslobađanje ili ublažavanje kazne“
 • Hrvatska pravna revija, broj 9/2002.
 • „International Competiton Network (ICN): Prva (osnivačka) konferencija, Napulj, 29. i 30. rujna 2002.“
 • Hrvatska pravna revija, broj 11/2002.
 • „Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja»; Hrvatska pravna revija, broj 9/2002., Inženjerski biro, Zagreb 2003.
 • “Postupak i kriteriji za ocjenu dopuštenosti koncentracija poduzetnika: od prijave namjere do odluke Agencije”
 • (Edukativno-informativni seminar „Aktualnosti u pravu tržišnog natjecanja“, Hotel Sheraton, Zagreb, 3. svibnja 2004.), Narodne novine 2004.
 • „Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja – značajne novine“; Hrvatska pravna revija broj 10/2009
 • „Pluralizam medija u državama članicama EU“; Hrvatska pravna revija; broj 9/2007.
 • „Zaštita tržišnog natjecanja u medijima – kritički osvrt“; Hrvatska pravna revija; broj 7/8 2007.
 • „Pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja“; Hrvatska pravna revija; broj 10/2005.
 • „Kontrola koncentracija u hrvatskom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja“; Zbirka radova; Ekonomski fakultet u Zagrebu; Zagreb 2012.
 • „Mjere u postupcima ocjene koncentracija“; Hrvatska pravna revija; broj 3/2013.

dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur

pdf

Presuda VRH kartel ortodonti ("Pravo i porezi", RRIF, broj 10/2021.)

Preuzimanje
pdf

Izmjene ZZTN-a ("Pravo i Porezi", RRIF, broj 5/2021.)

Preuzimanje
pdf

EU Direktiva 2019/1 ("Pravo i Porezi", RRIF, broj 11, studeni 2020., str. 95-100).

Preuzimanje
pdf

ECN+ Direktiva ("Pravo i Porezi", RRIF, broj 10, listopad 2020., str. 93-98.)

Preuzimanje
pdf

Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija („Pravo i porezi“ RRiF siječanj, 2018., str. 100-105)

Preuzimanje
pdf

pristupu informacijama i zaštiti povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja II dio (“Pravo i porezi” RRIF, broj 1/2017)

Preuzimanje
pdf

pristupu informacijama i zaštiti povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja I dio (“Pravo i porezi” RRIF, broj 12/2016)

Preuzimanje
pdf

Odgovornost udruženja u zabranjenim sporazumima konkurenata

Preuzimanje
pdf

Vertikalni sporazumi i vertikalna ograničenja u on line trgovini

Preuzimanje
pdf

Individualna odgovornost za kartele u pravu tržišnog natjecanja

Preuzimanje
pdf

Odgovornosti društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u EU pravu tržišnog natjecanja II-Dio; Pravo i Porezi, br. 1, 2016,.

Preuzimanje
pdf

Odgovornosti društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u EU pravu tržišnog natjecanja I-Dio; Pravo i Porezi, br. 12, 2015,.

Preuzimanje
pdf

Međubankovne naknade za platne transakcije putem kartica i nova EU uredba; Pravo i Porezi, br. 7-8, 2015,.

Preuzimanje
pdf

Nova EU direktiva o pravu na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju; Pravo i Porezi, RRif, broj 5, 2015

Preuzimanje
pdf

Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja; Pravo i Porezi, RRiF, broj 11, 2014

Preuzimanje
pdf

Croatian Competition Agency: newcomer in EU; Revue Lamy de la Concurrence, July-September 2014

Preuzimanje
pdf

PREUZIMANJE MJERA I OBVEZA KAO INSTRUMENT U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA; Pravo i porezi, RRF, br. 12, 2013.

Preuzimanje
pdf

PRIVREMENE MJERE U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA; Pravo i porezi, RRF, br. 6, 2013.

Preuzimanje
pdf

Naknade štete - private enforcement

Preuzimanje
pdf

PROGRAM OSLOBOĐENJA OD KAZNE ILI SMANJENJA KAZNE ZA SUDIONIKE KARTELA (engl. Leniency program) U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA EU I RH

Preuzimanje
pdf

KARTELI = ZABRANJENI SPORAZUMI IZMEĐU TRŽIŠNIH TAKMACA U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA EU

Preuzimanje
pdf

Zlouporaba vladajućeg položaja u pravu tržišnog natjecanja EU

Preuzimanje

Vesna Patrlj, dipl. iur.

pdf

Novosti u pravu i praksi zaštite tržišnog natjecanja u RH

Preuzimanje
pdf

Vertikalni sporazumi: novine u hrvatskom zakonodavstvu

Preuzimanje
pdf

Tržišno natjecanje u praksi – pogled na novi regulatorni okvir, iskustva Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Preuzimanje

Tatjana Jakovljević, prof. univ. spec.

paper-icon

Healthcare Sector – Thin Line between Social and Competition Concerns; Objavljeno u European State Aid Law Journal: EStAL - Issue: 1/2014 - pp. 4-23

Preuzimanje
paper-icon

Financing of Croatian News Agency and its Compliance with State Aid Rules; Objavljeno u European State Aid Law Journal: EStAL - Issue: 4/2013 - pp. 625-628

Preuzimanje

Dokumenti