O nama

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.).

Jednostavna nabava

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja postupke jednostavne nabave provodi u skladu s odredbama Pravilnika  o provođenju postupka jednostavne nabave kako je to utvrđeno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.).

Preuzimanje