O nama

Strateški planovi

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja više nije u obvezi izrade Strateškog plana već je u obvezi izraditi strateški akt o planiranju – Godišnji plan rada, a u skladu s uputom Ministarstva pravosuđa i uprave dostupnoj na:

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije,%20planovi,%20izvje%C5%A1%C4%87a/Planovi/MPU_Upute%20za%20izradu%20godisnjeg%20plana%20rada_prosinac%202020.pdf

Preuzimanje