O nama

AZTN daje i stručna mišljenja o sukladnosti sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, važećih zakona i drugih propisa, te o ostalim pitanjima od značaja za tržišno natjecanje.

Nadležnost i ustrojstvo

U nadležnost AZTN-a iz provedbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09, 80/13. i 41/21.) spada:

  • utvrđivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika te određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih učinaka zabranjenih sporazuma.
  • utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika i zabrana svakog daljnjeg postupanja koje dovodi do zlouporabe te određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih učinaka takvog postupanja, kao i
  • ex ante ocjena dopuštenosti namjere provedbe koncentracija poduzetnika

U slučaju utvrđenja zabranjenog sporazuma poduzetnika, zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika ili zabranjene koncentracije poduzetnika, AZTN poduzetnicima koji su povrijedili ZZTN određuje mjere, uvjete i rokove neophodne za otklanjanje štetnih učinaka povreda, a mjere mogu biti strukturne mjere ili mjere praćenja poslovanja koje su proporcionalne počinjenoj povredi i neophodne da bi se ta povreda uspješno otklonila. Pritom, strukturna mjera može se odrediti samo u slučaju, ako ne postoji jednako učinkovita mjera praćenja poslovanja ili, ako je ta mjera veće opterećenje za poduzetnika od strukturne mjere. AZTN poduzetnicima-prekršiteljima također utvrđuje i izriče novčane kazne propisane zakonom i Uredbom o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere.

AZTN daje i stručna mišljenja o sukladnosti sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, važećih zakona i drugih propisa, te o ostalim pitanjima od značaja za tržišno natjecanje.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske EU, AZTN je postao nadležan i za zaštitu tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru. Nadalje, u poslovima tzv. antitrusta (utvrđivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika i zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika) AZTN je dobio nove ovlasti, jer u postupcima izravno primjenjuje pravo EU, članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i nacionalno zakonodavstvo. Tu je i obveza suradnje s ostalim nacionalnim tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja država članica i Europskom komisijom. Drugim riječima, sustav ECN-a (European Competition Network – Europska mreža za tržišno natjecanje) obvezuje članice ne samo u odlučivanju i suradnji u pojedinim predmetima, nego i u stvaranju zajedničke politike tržišnog natjecanja i približavanju praksi pojedinih nacionalnih tijela u primjeni i provedbi prava tržišnog natjecanja u svim njezinim članicama, dok Europska komisija, u pravilu, odlučuje samo u slučajevima tzv. značajnih negativnih utjecaja na tržišno natjecanje s prekograničnim učincima, odnosno isključivo u predmetima u kojima je negativni učinak na tržišno natjecanje izvjestan u tri ili više država članica EU (predmeti takozvane „europske dimenzije“).

Od 7. prosinca 2017. AZTN je postao nadležan i za provedbu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17.), koji je u punoj primjeni od 1. travnja 2018. godine, a detaljnje informacije o Nepoštenim trgovačkim praksama, pravnom okviru u tom području, postupku utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi i čestim pitanjima adresata tog zakona, možete pronaći na poveznici http://www.aztn.hr/nepostene-trgovacke-prakse/