O nama

AZTN je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16.) Agencija je ustrojila registar ugovora koji je redovno ažuriran u sustavu EOJN. Isti je dostupan na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Preuzimanje