O nama

Obrasci

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Zahtjev se može podnijeti usmenim ili pisanim putem. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem isti je potrebno dostaviti na:

  • putem elektroničke pošte na pristup.info@aztn.gov.hr
  • poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10 000 Zagreb (Poslovni toranj Zagrepčanka), radnim danom od 9.00 do 15,00 sati.

Zahtjevi se podnose putem niže objavljenih obrazaca.

Preuzimanje