O nama

Djelotvornim tržišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnim tržištima, učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose.

Misija i vizija

Misija

Misija Agencije je da otklanjanjem zapreka i slabosti, pomogne tržištu da dobro funkcionira za potrošače, poduzetnike i gospodarstvo u cjelini. Djelotvornim tržišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnim tržištima, učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose. Isto zahtijeva ne samo angažman Agencije, već i angažman svih državnih tijela u stvaranju jasnih i provedivih pravila koja reguliraju postupanja na tržištu, osposobljena tijela koja ta pravila provode i učinkovitu provedbu u praksi. Misija AZTN-a je  također u prepoznavanju i otklanjanju te sankcioniranju trgovačkih postupanja koja predstavljaju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, kao i u jačanju gospodarske kulture uspostavljanjem uvjeta jednakopravnosti i ravnoteže u poslovnim odnosima između svih sudionika u lancu opskrbe hranom.

Vizija

Vizija Agencije je uspostaviti i očuvati djelotvorno tržišno natjecanje koje će poticati dugoročni rast i osigurati maksimalne koristi i dobrobit potrošačima te poticati poduzetnike na unaprjeđenje efikasnosti i inovacije.

 

Naši ciljevi

  1. Otklanjanje ograničenja koja sputavajudjelovanje sila tržišnog natjecanja ijačanje kulture tržišnog natjecanja
  2. Provedba sustava mjera zaštite tržišnognatjecanja na hrvatskom tržištu iintegriranje u sustav zaštite tržišnognatjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije
  3. Promicanje svijesti o koristi kojugrađanima donosi tržišno natjecanje ijačanje kulture tržišnog natjecanja