O nama

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja zaposlenika Agencije prema građanima i u međusobnim odnosima te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje zaposlenika Agencije i postupak povodom podnesene pritužbe.

Etičko postupanje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja usvojila je Etički kodeks  te je imenovala povjerenika za etiku i osobu ovlaštenu za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika.

POVJERENIK ZA ETIKU

Hrvoje Šeremet, dipl. iur.

e-mail: hrvoje.seremet@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 141