O nama

Proračunski korisnici obvezni su objavljivati informacije o trošenju sredstava na mrežnim stranicama

Izvješća o isplatama

Temeljem Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 59/2023.) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja objavljuje izvješća o isplatama.

Preuzimanje