O nama

Planom kadrova utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Agenciji, potreban broj zaposlenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se plan donosi.

Plan kadrova

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30.  Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i  članka 26. Pravilnika o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi plan kadrova za svaku poslovnu godinu.

Preuzimanje