Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

ICN

AZTN je već dugi niz godina aktivno uključen u rad Me­đunarodne mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ICN). To je dobrovoljna, projektno orijenti­rana i na konsenzusu zasnovana neformalna mreža koja se bavi razmatranjem zajedničkih pita­nja provedbe i promicanja prava zaštite tržišnog natjecanja. ICN trenutno okuplja 127 članica iz 111 zemalja svijeta. Kako je riječ o svjetskoj organizaciji, u kojoj su međusobni susreti mogući tek nekoliko puta godišnje, rad u tematskim skupinama organiziran je prvenstveno kroz prikupljanje informacija putem upitnika, telekonferencija i webinara na kojima određeni nacionalni stručnjak ili predstavnik nevladinog sektora prezentira neku temu od interesa za sve sudionike. Rezultati rada neke skupine, odnosno ICN-a u cjelini, prezentiraju se na radionicama i godišnjim skupovima.

Saznajte više