Arhiva objava

15. veljače 2018

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, od 7. veljače …

19. prosinca 2017

Pojašnjenje natječaja za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja objavljenog 15. prosinca 2017. godine

Ovime se pojašnjavaju navodi javnog natječaja za radna mjesta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 13. prosinca 2017., a koji je objavljen 15. prosinca 2017. godine. Pojašnjenje se daje vezano uz dodatni uvjet koji kandidati/kinje – diplomirani ekonomisti/magistri ekonomije trebaju ispunjavati kad se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta.

15. prosinca 2017

Javni natječaj za radna mjesta

Javni natječaj za obavljanje poslova provedbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Narodne novine, broj 117/2017.

13. prosinca 2017

Odluka o izboru kandidata na javnom natječaju za radno mjesto vozač-dostavljač

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 22/11 i 74/14 ), članka 38. Pravilnika o radu klase: 023-01/2015-01/03, urbroja: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 24/17), te nakon provedenog Natječaja, klase: 112-01/17-002/014, urbroja: 580-06/88-2017-002 od 27. listopada 2017., objavljenog u Narodnim novinama broj 106/2017 od 31. listopada 2017., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

13. prosinca 2017

Poziv poduzetnicima da pitanja vezana uz ZNTP upute udrugama poduzetnika

Agencija moli udruge poduzetnika da zaprimljena pitanja objedine i proslijede AZTN-u koji će izdvojiti najčešća pitanja, analizirati ih u suradnji s nositeljem izrade propisa Ministarstvom poljoprivrede te tijekom siječnja 2018. na svojoj mrežnoj stranici objaviti odgovore