Arhiva objava

02. prosinca 2020

AZTN prihvatio preuzimanje obveza od strane Croatia osiguranja

AZTN je postupak protiv Croatia osiguranja pokrenuo po službenoj dužnosti. Povod za pokretanje postupka bio je ugovor o zakupu kojega je Croatia osiguranje sklopila kao zakupnik, a koji je sadržavao odredbu koja je ograničavala zakupodavca u poslovanju s drugim poduzetnicima, konkurentima poduzetnika Croatia osiguranje.

20. studenog 2020

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio Jadranka trgovinu d.o.o. s 85.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

AZTN je protiv JADRANKA TRGOVINE d.o.o. po službenoj dužnosti pokrenuo tri upravna postupka radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a. U tu svrhu AZTN je ispitivao sadržaj i način provedbe ugovora koje je taj trgovac sklopio s tri svoja dobavljača. Iz razloga ekonomičnosti, AZTN je je spojio sva tri postupka u jedan upravni postupak te donio jedinstveno rješenje.

17. studenog 2020

Poziv za prijavu radova

Međunarodna Jean Monnet konferencija o tržišnom natjecanju "Tržišno natjecanje (u doba pandemije): izazovi i reforme"

27. listopada 2020

Doprinos tržišnog natjecanja Europskom zelenom planu

Glavna uprava za tržišno natjecanje objavila je poziv za dostavu prijedloga o pitanjima o tome kako propisi o tržišnom natjecanju i politike održivog razvoja djeluju zajednički. Rok za dostavu prijedloga teći će do 20. studenoga 2020.

24. rujna 2020

Konzum plus i dalje najjači trgovac na malo mješovitom robom, dok Schwarz Grupa nastavlja s rastom

Prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2019. godini bilježe nominalan rast u iznosu od 2,25 milijardi kuna u odnosu na prethodnu 2018. godinu (6 posto), što predstavlja nešto blaže izraženiji trend rasta u odnosu na istraživanje godinu ranije (rast u 2018. u odnosu na 2017. iznosio je 7 posto).

10. rujna 2020

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/20-02/004, URBROJ: 580-06/125-2020-002 od 10. veljače 2020., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 16/2020., od 12. veljače 2020., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radna mjesta: Stariji savjetnik - pravnik i Mlađi savjetnik - pravnik