Arhiva objava

12. travnja 2018

Odobrena koncentracija između Adris Grupe i Expertusa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole Adris Grupe nad poduzetnikom Expertus odnosno 77,78 % udjela u temeljnom kapitalu toga poduzetnika. Provedbom ove koncentracije Adris Grupa neizravnu kontrolu stiče u poduzetnicima HUP-ZAGREB, Hoteli Dubrovačka rivijera i Astoria. Preuzimajući do sada vodećeg tržišnog takmaca, osim što jača svoj položaj na području Dubrovačko-neretvanske županije, Adris Grupa ulazi i na tržište Grada Zagreba. Na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske Adris Grupa provedbom predmetne koncentracije jača svoj položaj drugog tržišnog takmaca, iza vodeće Valamar Riviere.

04. travnja 2018

Javni natječaj za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidat/kinja se prima na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci. U postupku odabira kandidata/kinja održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja.O mjestu i vremenu razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

28. veljače 2018

Dodatna pojašnjnja vezana uz pitanja akcijske prodaje, asortimana i polica

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je propisan sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa, definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje nametanja istih te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona

15. veljače 2018

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, od 7. veljače …