Arhiva objava

07. svibnja 2019

Odluka o poništenju javnog poziva

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11, 74/14. i 60/18.) te članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: …

26. travnja 2019

Nema uvjeta za pokretanje postupka protiv HŽ Infrastrukture

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu anonimnog podnositelja kojom traži pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje: HŽ Infrastruktura) u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

16. travnja 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača mandarina MARINADA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv otkupljivača mandarina MARINADA d.o.o., Slatina.

09. travnja 2019

AZTN pokrenuo upravni postupak protiv Coca-Cole Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) po službenoj je dužnosti pokrenula postupak radi utvrđivanja sklapanja zabranjenog sporazuma, odnosno zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN) protiv poduzetnika Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb (dalje: Coca-Cola Hrvatska).

09. travnja 2019

Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem provedenog Javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-003, od 19. veljače 2019., objavljenog 20. veljače 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na radno mjesto: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj/ica