AZTN okončao postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv Coca-Cole

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je prihvaćanjem preuzimanja obveza predloženih od Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. (dalje: Coca-Cola), u obliku izvršenja mjera i uvjeta u za to primjerenim rokovima, okončala postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, koji je pokrenula protiv Coca-Cole u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

AZTN je postupak protiv Coca-Cole pokrenuo po službenoj dužnosti. Povod za pokretanje postupka bili su ugovori koje je taj poduzetnik sklapao s kupcima u HoReCa kanalu, koji su sadržavali odredbe koje su za cilj ili posljedicu imale isključivu kupnju Coca-Colinih proizvoda.

Riječ je o odredbama kojima se kupac obvezuje da će sve svoje potrebe za voćnim sokovima, ledenim čajevima, energetskim pićima i mineralnim vodama zadovoljavati isključivo narudžbom robnih marki iz Coca-Colinog asortimana te da će u stalnoj ponudi imati cjelokupan asortiman njenih gaziranih pića, ali i svih njenih novih proizvoda u toj kategoriji. Za navedeno je kupac primao ugovorenu novčanu naknadu.

U istom je postupku AZTN utvrdio kako je Coca-Cola sklapala i druge ugovore s ugostiteljskim objektima, koji su sadržavali odredbe kojima se kupac obvezuje da će u ugovorenom razdoblju u stalnoj ponudi voćnih sokova, ledenih čajeva, energetskih pića i mineralnih voda imati isključivo Coca-Coline proizvode.

Coca-Cola je u ranoj fazi postupka samoinicijativno predložila preuzimanje mjera i uvjeta, na način da će u roku od četiri mjeseca izmijeniti sve ugovore o poslovnoj suradnji koje ima sklopljene sa svojim kupcima u HoReCa kanalu.

Konkretno, budući da u segmentu cola pića ima vladajući položaj na tržištu, Coca-Cola će razdvojiti prodaju programa gaziranih bezalkoholnih pića od programa negaziranih bezalkoholnih pića (voćni sokovi, energetski napitci, ledeni čaj, mineralna voda, biljni napitci) i alkoholnih pića na kojima nema vladajući položaj, tako što će sklopiti posebne ugovore o poslovnoj suradnji za program gaziranih bezalkoholnih pića, a posebne ugovore o poslovnoj suradnji za negazirana bezalkoholna i alkoholna pića.

Pritom ugovori o poslovnoj suradnji koji uređuju prodaju negaziranih bezalkoholnih i alkoholnih pića mogu sadržavati odredbe o isključivoj kupnji, ali samo na način da se kupcu daje izbor hoće li u ponudi imati isključivo odabrane proizvode Coca-Cole, što isključuje istovrsne proizvode drugih proizvođača ili će u svojoj ponudi određene vrste proizvoda imati dostupnu tu vrstu proizvoda Coca-Cole, u kojem slučaju ne postoji ograničenje da u svojoj ponudi ima iste proizvode Coca-Colinih konkurenata.

Ukupno trajanje ugovora o poslovnoj suradnji koji sadrže odredbe o isključivoj kupnji može trajati najviše pet godina, a u to razdoblje se mora uračunati trajanje prethodno sklopljenih ugovora, koji su sadržavali odredbe o isključivoj kupnji.

Nadalje, marketinška će ulaganja u svim ugovorima o poslovnoj suradnji biti obračunavana odvojeno za svaku kategoriju proizvoda, a ugovori više neće sadržavati odredbe o njihovoj primjeni na nove, buduće proizvode.

Osim toga, Coca-Cola se obvezala uvesti posebni program usklađenosti svog poslovanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, kao i posebni program izobrazbe svojih zaposlenika u području propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

AZTN je predložene mjere, uvjete i rokove objavio na svojim mrežnim stranicama, pozivajući sve zainteresirane subjekte da na njih daju svoje primjedbe i mišljenja. Na taj javni poziv nije zaprimljeno niti jedno očitovanje.

AZTN je prihvatio mjere, uvjete i rokove koje je predložila Coca-Cola, budući da ih je ocijenio dostatnima za potpuno otklanjanje mogućih negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja.