AZTN pokrenuo postupak ocjene dopuštenosti provedbe koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband i Tele2 na 2. razini

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti provedbe koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband i Tele2 na 2. razini. Potpuna prijava koncentracije zaprimljena je 22. listopada 2019., nakon čega je AZTN objavio javni poziv svim zainteresiranima za dostavom mišljenja i primjedbi na provedbu te koncentracije. Javnom pozivu odazvao se jedan zainteresirani poduzetnik, koji je dostavio svoje mišljenje i primjedbe o mogućim učincima provedbe predmetne koncentracije na tržišno natjecanje te ga potkrijepio mišljenjem neovisnog pravnog stručnjaka.

Zainteresirani poduzetnik u svom mišljenju navodi kako smatra da bi provedba predmetne koncentracije s obzirom na tržišnu snagu povezanih društava mogla imati značajan negativan učinak na tržišno natjecanje na pojedinim mjerodavnim tržištima, kao i moguće negativne učinke na tržišno natjecanje uslijed prelijevanja tržišne snage povezanih društava Slovenia Broadbanda s medijskih tržišta na tržište telekomunikacija, stvaranja mogućih zapreka na nekom od veleprodajnih tržišta i povezanih maloprodajnih tržišta te s obzirom da je pružanje usluga elektroničkih komunikacija i njihov rast povezan s mogućnošću korištenja TV usluge i sadržaja koji se putem te usluge pruža.

Polazeći od argumenata i primjedbi iznesenih u mišljenju zainteresiranog poduzetnika, AZTN je smatrao da je radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje konačne odluke o ocjeni dopuštenosti predmetne koncentracije potrebno da se Slovenia Broadband, kao podnositelj prijave koncentracije, detaljno očituje na iznesene argumente i primjedbe.

Slijedom toga AZTN je zaključkom pokrenuo postupak ocjene koncentracije na 2. razini, čime je započeo teći zakonski rok od tri mjeseca u kojem mora donijeti odluku o dopuštenosti koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband i Tele2.