AZTN pokrenuo postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv Hrana Tec d.o.o.

Povod za pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti bila je inicijativa poduzetnika PIK Vrbovec.

Podnositelj je u inicijativi naveo kako u proizvodnji i preradi mesnih proizvoda koristi specijalizirane strojeve za proizvodnju i obradu mesa proizvođača Poly-clip System GmbH & Co. KG (dalje: Poly-clip System), čiji je ovlašteni zastupnik i distributer za područje Republike Hrvatske Hrana Tec.

Početkom rujna 2017., PIK Vrbovec je od Hrana Teca naručio i platio originalni rezervni dio za navedeni stroj, a ovlašteni serviser Hrana Teca odbio ga je ugraditi jer je prilikom ugradnje uočio da stroj sadrži i potrošni materijal nabavljen od drugog proizvođača, a ne od Hrana Teca.

Također, Hrana Tec je upozorio PIK Vrbovec da u slučaju nabave potrošnog repromaterijala od nekog drugog proizvođača i ugradnje istog u strojeve Poly-clip System više ne može kupovati rezervne dijelove i potrošni repromaterijal za navedene strojeve niti koristiti uslugu servisa Hrana Teca.

Zaključno, sporna je i činjenica da Hrana Tec usluge servisa pruža besplatno ili naplaćuje samo dolazak svim kupcima koji od njega kupuju potrošni materijal iznad određene vrijednosti nabave, čime može doći do prelijevanja značajne tržišne snage Hrana Teca s jednog na drugo tržište.

U predmetnom postupku bit će potrebno utvrditi predstavljaju li navedena postupanja Hrana Teca zlouporabu vladajućeg položaja u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Samo pokretanje postupka protiv Hrana Teca ne znači nužno povredu ZZTN-a, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti te temeljem konačno utvrđenog činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupcima koji su u tijeku. Agencija će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.