AZTN produljio rok trajanja koncentracije HT/Optima i uvjetno odobrio koncentraciju Optima Telekoma i H1 Telekoma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je rješenje kojim se Hrvatski telekom (HT) obvezuje da u siječnju 2020. (od 1. do 31. siječnja 2020.) započne s postupkom prodaje svih svojih dionica Optima Telekoma (Optima) putem objave međunarodnog konkurentnog javnog natječaja, uz objavu oglasa u najmanje jednom uglednom međunarodnom financijskom glasilu.

Postupak prodaje koji će biti transparentan, objektivan, nediskriminatoran i u skladu s najboljim praksama, HT mora pripremiti najkasnije šest mjeseci prije početka prodaje, dakle, do 1.srpnja 2019. O postupku, zajedno s dokumentacijom koja sadrži i procjenu vrijednosti Optime, HT je obvezan izvijestiti AZTN. Tijekom pripreme postupka prodaje, neovisni savjetnik izradit će i procjenu vrijednosti Optime.

U slučaju da u roku od šest mjeseci od utvrđenog početka prodaje dionica ne bude interesa za preuzimanje Optime odnosno ako podnesene ponude za kupnju dionica Optime ne budu objektivno prihvatljive, HT se obvezuje angažirati investicijsku banku s mandatom za vođenje prodaje Optime.

Ukoliko se unatoč svemu navedenome dionice Optime ne uspiju prodati najkasnije do 10. srpnja 2021., odnosno s istekom sedmogodišnjeg razdoblja upravljanja Optimom, kontrola HT nad Optimom automatski prestaje te HT sva upravljačka prava nad Optimom mora prenijeti na Zagrebačku banku ili treću osobu koja nije povezana s HT-om.

Novim je rješenjem AZTN djelomično ukinuo rješenje od 19. ožujka 2014. kojim je Agencija uvjetno dopustila koncentraciju HT /Optima Telekoma. Okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ni izbjeći te nisu ovisile o volji sudionika koncentracije, za posljedicu su imale da neke mjere i uvjeti iz rješenja iz 2014. nisu mogli biti ispunjeni u propisanim rokovima.

Stoga se novim rješenjem AZTN-a određuju nove mjere, uvjeti i rokovi koje sudionici koncentracije moraju ispuniti u narednom razdoblju, s ciljem da se Optima očuva kao treći neovisni takmac na mjerodavnom tržištu odnosno da se kroz postupak prodaje Optime otvori mogućnost stvaranja trećeg operatora na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu. Stoga je novim rješenjem utvrđeno da će u slučaju da tijekom postupka prodaje dionica Optime budu podnesene dvije ili više jednako vrijedne ponude, prednost pri kupnji imati ponuditelj koji u trenutku kupnje nije prisutan na konkretnom mjerodavnom tržištu.

Novim rješenjem dodatno su propisani uvjeti vezani za upravljanje Optimom u razdoblju u kojem HT ostvaruje kontrolu nad njom, a mjere i uvjeti se odnose na Optiminu imovinu iskazanu kroz korisničku bazu i infrastrukturu.

Uz rješenje o produljenju roka trajanja koncentracije HT-a i Optime, AZTN je donio i rješenje o uvjetno odobrenoj koncentraciji koja nastaje pripajanjem H1 Telekoma i Optima telekoma. Prihvaćene su mjere i uvjeti Optime kojima će se otkloniti negativni učinci koncentracije.

Prije svega, Optima se obvezuje da će za vrijeme trajanja koncentracije na svim svojim kolokacijama koje je imala prije pripajanja H1 telekoma, omogućiti korištenje slobodnog kolokacijskog prostora, pod uvjetom da može osigurati uvjete za davanje prostora u zakup ili podzakup. U svrhu ispunjavanja te mjere, Optima će izdati Minimalnu ponudu kojom će odrediti uvjete i postupak postavljanja zahtjeva za korištenjem slobodnih kapaciteta.

Optima se, uz to, obvezuje zainteresiranim osobama ponuditi kupnju ili zakup/podzakup ispražnjenih H1 kolokacija s kojih će H1 migrirati na kolokacije Optime. Postupak kupnje mora biti transparentan, putem javnog poziva za dostavu ponuda, a Optima ga mora provesti u roku od mjesec dana od izvršene migracije. Pri definiranju komercijalnih uvjeta za davanje slobodnih prostora u podzakup, cijena korištenja mora biti temeljena na objektivno opravdanim troškovima za izvršenje ove mjere.

Optima se obvezuje i na objavu veleprodajne ponude temeljem koje bi zainteresirane treće osobe mogle koristiti i infrastrukturu H1 telekoma.

S obzirom na nove uvjete iz oba rješenja Agencije, HT i Optima se obvezuju ponoviti postupak izbora Povjerenika koji će pratiti ispunjenje naloženih mjera te o tome redovito izvještavati Agenciju. Troškove izbora i obavljanja poslova Povjerenika snosit će Optima.

AZTN će oba navedena rješenja objaviti na svojim mrežnim stranicama te u Narodnim novinama.