AZTN produljio rok za donošenje odluke o koncentraciji Optima/H1

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je donijela odluku o produljenju roka za donošenje rješenja u postupku ocjene koncentracije Optima Telekom/H1 Telekom.

Rok se produljuje na tri (3) mjeseca, a počeo je teći od 13. veljače 2017. godine, istekom roka od tri (3) mjeseca od donošenja zaključka AZTN-a o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije.