Deloitte d.o.o. – novi Povjerenik za nadzor provedbe mjera u koncentracijama Optima/H1 i HT/Optima

Nakon što je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) 9. lipnja 2017. koncentraciju između poduzetnika OT-Optima Telekom i H1 Telekom ocijenila uvjetno dopuštenom uz ispunjenje određenih mjera i uvjeta u za to određenim rokovima, a koje zajedno sa određenim mjerama i uvjetima iz rješenja Agencije o uvjetno dopuštenoj koncentraciji HT – Hrvatski telekom i OT/Optima Telekom od 19. ožujka 2014. te iz rješenja o djelomičnom ukidanju Rješenja HT/Optima od 9. lipnja 2017., čine mjere koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili negativni učinci koncentracija na tržišno natjecanje u rokovima utvrđenim za njihovo ispunjenje, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na sjednici održanoj 14. prosinca 2017, usvajanjem nacrta Sporazuma između povjerenika i Optime te Plana rada povjerenika odobrilo mandat Povjereniku.

Odobren je Mandat povjereniku:

Deloitte d.o.o.

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

Povjerenik obavlja poslove praćenja provedbe svih mjera iz predmeta uvjetno dopuštenih koncentracija HT i Optima i Optima i H1 i izvještava Agenciju o ispunjenju mjera i uvjeta od strane sudionika koncentracije.

Dosadašnjem Povjereniku stoga prestaje mandat.

Za pitanja vezana uz mjere iz Rješenja HT Optima od 19. ožujka 2014. i Rješenja Optima H1 i Rješenja o djelomičnom ukidanju Rješenja HT Optima od 9. lipnja 2017., može se kontaktirati gore navedenog Povjerenika.