Dodatna pojašnjnja vezana uz pitanja akcijske prodaje, asortimana i polica

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je propisan sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa, definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje nametanja istih te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona.

Napominjemo kako svi detalji i aspekti ugovornih odnosa nisu definirani ovim Zakonom, već predstavljaju područje poduzetničkih sloboda i poslovnih pregovora unutar definiranog zakonskog okvira.

S obzirom na to da se ovim Zakonom dosadašnja pravila poslovanja u određenoj mjeri mijenjaju, Ministarstvo poljoprivrede i AZTN pristupili su odgovorno kao institucije i otvoren je dijalog s dobavljačima i trgovcima u smislu tumačenja odredbi Zakona. U tom procesu pripremljen je set odgovora na najčešća pitanja vezana uz primjenu ovoga Zakona, a ujedno su organizirane i radionice na temu primjene ovoga Zakona.

Tijekom radionica, a i u dodatnoj komunikaciji s dobavljačima i trgovcima, raspravljena su pojedina  pitanja koja nisu detaljno izričito uređena Zakonom.

Slijedom toga, ponovno su razmotrena pitanja akcijskih prodaja i mogućih akcijskih popusta, pitanje asortimanskog rabata i naknada, pozicioniranje proizvoda te stoga dajemo dodatna objašnjenja i određeno redefiniranje u odgovorima na prije postavljena pitanja.

 

Dodatna pojašnjnja vezana uz dokument „Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“