Europska mreža za tržišno natjecanje (ECN) objavila zajednički dokument čelnika nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja Europske unije o prijedlogu Akta o digitalnim tržištima (DMA)

 

Dokument se bavi pitanjem koordinacije provedbe DMA-a s provedbom prava tržišnog natjecanja i daje prijedloge za povećanje učinkovitosti ovog novog alata koji će nadležnim nacionalnim tijelima omogućiti provedbu postupaka vezanih uz digitalna tržišta. Zajednički je dokument usmjeren na institucionalne aspekte koji u ovoj fazi nisu prisutni u tekstu prijedloga DMA-a, s ciljem da ga se učini što učinkovitijim i prikladnim za buduću provedbu. Nadalje, utvrđuje se snažna potreba za boljom koordinacijom provedbe DMA-a s postupcima prema pravu tržišnog natjecanja. DMA bi trebao sadržavati poseban mehanizam koordinacije, temeljen na postojećim načelima Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 i mehanizmima koji su već uspostavljeni unutar ECN-a. To bi osiguralo da se i postupci na temelju DMA i postupci ocjene sporazuma, utvrđivanja zlouporaba ili kontrole koncentracije, koji se tiču ​​nadzornika pristupa (eng. gatekeepers) mogu odvijati nesmetano, bez postupovnih zapreka i uz najbolju raspodjelu resursa. U dokumentu se također navodi da bi djelotvornosti DMA-a pridonijelo ako bi nadležne institucije, na dobrovoljnoj osnovi, mogle pomagati Europskoj komisiji u provedbi DMA-a (npr. zaprimanjem zahtjeva, pomaganjem u nenajavljenim pretragama, prikupljanjem informacija) ili provoditi DMA kada je to potrebno, u koordinaciji s Europskom komisijom. DMA bi stoga imao koristi od iskustava visokokvalificiranih stručnjaka diljem Europe i u potpunosti iskoristio mrežne učinke koji karakteriziraju ECN.

Zajednički dokument možete preuzeti ovdje.