M. Cerovac imenovan predsjednikom VZTN-a

Hrvatski sabor je 26. ožujka 2015., na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donio oduku o imenovanju  Mladena Cerovca, mag.iur predsjednikom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju Mladena Cerovca, mag.iur. dužnosti člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, radi isteka mandata 14. travnja 2015.

Petogodišnji mandat predsjednika Vijeća započinje 15. travnja 2015.