Nema uvjeta za pokretanje postupka protiv HŽ Infrastrukture

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu anonimnog podnositelja kojom traži pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje: HŽ Infrastruktura) u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

Anonimni podnositelj smatra kako HŽ Infrastruktura svojim poslovanjem na tržištu transporta, a osobito željezničkom i kamionskom prijevozu, krši odredbe ZZTN-a, na način da dopušta samo jednoj tvrtki – HŽ Cargo d.o.o. (dalje: HŽ Cargo) poslovanje bez obveze plaćanja ključnih troškova struje za vuču i troškova željezničkih trasa.

AZTN je proveo prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu i utvrdio da HŽ Infrastruktura aktivno poduzima sve raspoložive mjere s ciljem naplate svojih potraživanja od HŽ Carga, što je HŽ Infrastruktura potvrdila dostavom relevantne dokumentacije AZTN-u. Iz uvida u tu dokumentaciju proizlazi kako HŽ Infrastruktura nije dovodila u povoljniji položaj HŽ Cargo u odnosu na druge korisnike prijevoza tereta. Stoga je AZTN inicijativu anonimnog podnositelja odbacio.