Odgovori Ministarstva poljoprivrede i AZTN-a na pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je tijekom prosinca 2017. prikupljala pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP)

Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 117/2017, a stupio je na snagu 7. prosinca 2017.

AZTN je pitanja prikupljao putem Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Ministarstva poljoprivrede, odvjetničkih društava te izravno od adresata Zakona.

Agencija je izdvojila najčešća pitanja, analizirala ih u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede koje je bilo nositelj izrade toga propisa te odgovorila na njih zajedno s Ministarstvom.

Dokument pod nazivom „Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ sadrži odgovore na 150 pitanja, a podijeljen je u dva dijela:  I. Opća pitanja (sadrži 56 odgovora) te II. Pitanja vezana uz članke Zakona (sadrži 94 odgovora).

Odgovori na pitanja adresata ZNTP-a mogu se pronaći na mrežnim stranicama AZTN-a: http://www.aztn.hr/nepostene-trgovacke-prakse/cesta-pitanja i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede:

http://www.mps.hr/hr/novosti/zakon-o-nepostenoj-trgovackoj-praksi-pojasnjenja-za-trgovce-i-dobavljace

AZTN preporučuje adresatima ZNTP-a da pročitaju sve odgovore na pitanja, kako bi stekli cjelovitu sliku o budućoj primjeni tog potpuno novog propisa.

 

Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom