Odobrena koncentracija Extra FM-a i HIT FM-a

AZTN je ocijenio da konkretna koncentracija nema značajan učinak na tržišno natjecanje, budući se njome ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu.

AZTN je donio ovu odluku, nakon što je Agencija za elektroničke medije (dalje: AEM) 19. travnja 2018. odlučila kako provedbom ove koncentracije ne nastaje nedopuštena koncentracija u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima (dalje: ZEM).

AEM je nadležna za provedbu odredbi navedenog zakona koje se odnose na zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija te osiguravanja nadzora nad provedbom odredbi ZEM-a o programskim načelima. Davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija kao i suglasnosti za promjenu, odnosno dopunu programske osnove, također je u nadležnosti AEM-a.