Odobrena koncentracija poduzetnika Petrol d.o.o. nad dijelom poslovanja poduzetnika Crodux Plin d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je 9. srpnja 2019. ocijenila dopuštenom namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem kontrole poduzetnika Petrol d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje: Petrol), nad dijelom poslovanja poduzetnika Crodux Plin d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (dalje: Crodux Plin), koji se odnosi na ukapljeni naftni plin (dalje: UNP).

Provedbom koncentracije, Petrol preuzima dio poslovanja Crodux Plina vezan uz UNP, uključujući i poduzetnika Adria-Plin, koji djelatnost trgovine na malo UNP-om obavlja regionalno, na jednom prodajom mjestu, na području Splitsko-dalmatinske županije.

Crodux Derivati Dva, povezano društvo Crodux Plina koje obavlja djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima, uključujući i UNP-om, nije predmetom ove transakcije.

Fokus AZTN-a u analizi mjerodavnog tržišta i učinaka provedbe predmetne koncentracije bio je primarno usmjeren na trgovinu na veliko i trgovinu na malo UNP-om.

U ukupnoj domaćoj potrošnji UNP-a, INA sudjeluje sa 70 %, dok se 30 % UNP-a dobavlja iz uvoza. Od 2013. godine bilježi se snažan rast uvoza UNP-a u Republiku Hrvatsku, koji u odnosu na 2012. godinu iznosi gotovo 200 %. U uvozu UNP-a sudjeluju i Petrol i Crodux Plin, koji putem uvezenih količina u ukupnoj potrošnji UNP-a na hrvatskom tržištu sudjeluju svaki s oko 10%. Najveći udjel u ukupnoj potrošnji UNP-a u Hrvatskoj u 2017. godini ima sektor prometa s udjelom autoplina od 50 %. Slijedi građanstvo (UNP u bocama i malim spremnicima) s udjelom od 30 %. Sektor industrije i uslužni sektor u ukupnoj potrošnji UNP-a sudjeluju svaki sa po 10 %.

INA raspolaže s gotovo 60 % ukupnih skladišnih kapaciteta za UNP u Hrvatskoj, dok će Petrol nakon provedbe koncentracije raspolagati s manje od 20 % ukupnih kapaciteta. Tržišni udjel Petrola na hrvatskom tržištu trgovine na malo UNP-om će nakon provedbe koncentracije biti manji od 20 %. Pritom treba imati na umu da je hrvatsko tržište UNP-a otvoreno i liberalizirano te da će i nakon provedbe koncentracije Petrol/Crodux Plin, poduzetnik INA i dalje zadržati poziciju vodećeg tržišnog takmaca.

AZTN je već ranije, djelomičnim rješenjem od 13. svibnja 2019., ocijenio dopuštenom dio transakcije koji se odnosio na stjecanje kontrole Petrola nad dijelom poslovanja Crodux Plina, vezanog uz električnu energiju.