Odobrena koncentracija Tiska i Slobodne Dalmacije

Agencija je ocijenila dopuštenom koncentraciju poduzetnika koja nastaje stjecanjem kontrole poduzetnika Tisak d.d., sa sjedištem u Zagrebu, nad poduzetnikom Slobodna Dalmacija – Trgovina d.o.o., sa sjedištem u Dugopolju, i to stjecanjem većine udjela u temeljnom kapitalu Slobodne Dalmacije – Trgovina d.o.o.

U ocjeni predmetne koncentracije navedeno je da će ista imati učinke na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na veliko na području Republike Hrvatske, te na mjerodavnom tržištu trgovine na malo u specijaliziranim trgovinama za prodaju tiska i duhanskih proizvoda formata kioska, i to na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske i Dubrovačko-neretvanske županije.

No, učinci na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja nisu značajni, pa je temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja riječ o dopuštenoj koncentraciji. Naime, prije provedbe ove koncentracije zajedničku kontrolu nad Slobodnom Dalmacijom – Trgovinom d.o.o., Tisak d.d. je ostvarivao zajedno sa Slobodnom Dalmacijom d.d. sa sjedištem u Splitu. Drugim riječima, negativni učinci na tržišno natjecanje neće biti značajni jer izlaskom Slobodne Dalmacije d.d. nije došlo do promjene u strukturi tržišta. 

Primjeri iz pravne stečevine EU, koji su važan interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa, na isti način ukazuju da u slučajevima gdje dolazi do promjene iz zajedničke u samostalnu kontrolu, nije vjerojatno da bi koncentracija mogla dovesti do bilo kakvih protutržišnih učinaka u smislu jednostranog povećanja cijena i sl.