Pojašnjenje natječaja za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja objavljenog 15. prosinca 2017. godine

Ovime se pojašnjavaju navodi javnog natječaja za radna mjesta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 13. prosinca 2017., a koji je objavljen 15. prosinca 2017. godine. Pojašnjenje se daje vezano uz dodatni uvjet koji kandidati/kinje – diplomirani ekonomisti/magistri ekonomije trebaju ispunjavati kad se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta.

Naime, uvjet položenog državnog stručnog ispita nije uvjet koji bi eliminirao one kandidate/kinje koji ga nisu položili do trenutka prijave na natječaj, već podrazumijeva obvezu da odabrani kandidat/kinja, ukoliko nije položio/la državni stručni ispit, polaganju istom pristupi u roku od 6 mjeseci od završetka probnog rada. Dakle, formalne uvjete natječaja ispunjavat će i kandidati/kinje koji nisu položili državni stručni ispit u trenutku podnošenja prijave za određeno radno mjesto, uz obvezu naknadnog polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od završetka predviđenog probnog rada, dakle u roku od 12 mjeseci od dana početka rada.