Pojašnjenje pojma “poljoprivredni i prehrambeni proizvod, svjezi proizvod te krug osoba na koje se ZNTP ne primjenjuje”

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je propisan sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa, definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje nametanja istih te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona.

S obzirom na to da se ovim Zakonom dosadašnja pravila poslovanja u određenoj mjeri mijenjaju, Ministarstvo poljoprivrede i AZTN pristupili su odgovorno kao institucije i otvoren je dijalog s dobavljačima i trgovcima u smislu tumačenja odredbi Zakona. U tom procesu pripremljen je set odgovora na najčešća pitanja vezana uz primjenu ovoga Zakona, a ujedno su organizirane i radionice na temu primjene ovoga Zakona.

Tijekom radionica, a i u dodatnoj komunikaciji s dobavljačima i trgovcima, raspravljena su pojedina  pitanja koja nisu detaljno izričito uređena Zakonom, budući da su ista regulirana drugim propisima.

Slijedom toga, u ovom je dokumentu dan poseban osvrt na definiciju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pitanja vezana uz morsku ribu i morske organizme iz ulova te pitanja uz dodatke prehrani, kao i pojašnjenje vezano uz krug osoba na koje se ZNTP ne primjenjuje

 

Pojašnjenje pojma “poljoprivredni i prehrambeni proizvod, svjezi proizvod te krug osoba na koje se ZNTP ne primjenjuje”