Popravci vozila koji nisu u jamstvu, ne moraju se obavljati kod ovlaštenih servisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja skreće pozornost na činjenicu da bi ugovori zaključeni između dobavljača/uvoznika i ovlaštenih servisera mogli biti u suprotnosti s člankom 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN) koji uređuje zabranjene sporazume, ako se jamstvo proizvođača prema kupcu uvjetuje time da krajnji kupac popravke i održavanja koji nisu navedeni u jamstvu, mora obaviti unutar mreže ovlaštenih servisera.

Naime, obveza popravaka i održavanja dijelova motornih vozila koji su pokriveni jamstvom nije zabranjena, ali je zabranjeno uvjetovati da se popravci koji nisu obuhvaćeni jamstvom moraju obaviti u mreži ovlaštenih servisera.

Dakle, korisnici usluga servisiranja motornih vozila imaju mogućnost servisirati dijelove vozila koji nisu pokriveni jamstvom i kod neovlaštenih servisera bez bojazni da će ostati bez važećeg jamstva.

To proizlazi iz kriterija iz pravne stečevine EU, odnosno točke 69. Obavijesti Komisije – Dodatne smjernice o vertikalnim ograničenjima u sporazumima o prodaji i servisiranju motornih vozila i o distribuciji rezervnih dijelova za motorna vozila. Naime, u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju propisa, Agencija na odgovarajući način primjenjuje te kriterije.

Stoga Agencija poziva korisnike usluga servisiranja motornih vozila koji su se susreli s opisanim postupanjem da se obrate Agenciji ako su im ovlašteni serviseri uvjetovali da i popravke koji nisu obuhvaćeni jamstvom moraju obaviti kod ovlaštenih servisera kako bi zadržali jamstvo.