Priopćenje u svezi objave podataka u postupku prodaje dionica Optime od strane HT-a

Vezano uz upite zainteresiranih trećih strana Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) obavještava javnost da se postupak dezinvestiranja dionica Optime provodi sukladno uvjetima i mjerama u za to predviđenim rokovima iz rješenja AZTN-a u predmetu HT i Optima, koja su javno objavljena na službenim mrežnim stranicama AZTN-a.

U odnosu na detalje postupka dezinvestiranja dionica Optime u predmetu HT i Optima, kao i u svakom drugom postupku, AZTN je obvezan čuvati poslovne tajne poduzetnika sukladno odredbama ZZTN-a.

U odnosu na nadležnost i obveze AZTN-a u ovom predmetu, na isti se način postupa u svim slučajevima postupka dezinvestiranja cilja transakcije ili nekog njegovog dijela, kada je to mjera koju je AZTN odredio rješenjem o uvjetno dopuštenoj koncentraciji.

Navedeno znači da ispunjenje mjera u određenim rokovima iz rješenja o uvjetno dopuštenoj koncentraciji nadzire Povjerenik za provedbu mjera i uvjeta, koji o tome obavještava AZTN putem redovnih/izvanrednih izvješća te da AZTN ta izvješća prihvaća ili daje Povjereniku dodatne upute koje su stranke dužne izvršiti.

Vezano uz odredbe Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 65/18 i 17/20; dalje: Zakon o tržištu kapitala) i Uredbe EU br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (dalje: Uredba o zlouporabi tržišta), AZTN je kontaktirao Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) kao nadležnog regulatora financijskog tržišta sa zamolbom za stručnom pomoći.

Iz očitovanja HANFA-e u bitnome proizlazi da su povlaštene informacije, u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta, informacije precizne naravi koje nisu objavljene i koje se izravno ili neizravno odnose na jednog ili više izdavatelja ili na jedan ili više financijskih instrumenata te koje bi, kad bi bile objavljene, vjerojatno imale značajan utjecaj na cijene tih financijskih instrumenata ili na cijene povezanih izvedenih financijskih instrumenata.

Izdavatelj, u konkretnom slučaju HT za Optimu, obavješćuje javnost što je prije moguće o povlaštenim informacijama koje se izravno odnose na tog izdavatelja te osigurava da se povlaštene informacije objavljuju na način koji omogućuje javnosti brz pristup tim informacijama te njihovu potpunu, točnu i pravovremenu procjenu. Izdavatelj može, na vlastitu odgovornost, odgoditi objavu informacije koju je procijenio povlaštenom ukoliko bi trenutačno objavljivanje vjerojatno narušilo legitimne interese izdavatelja, ako odgoda objave vjerojatno ne bi obmanula javnost i ako je izdavatelj u stanju osigurati povjerljivost tih informacija.

U postupku odabira ponuditelja kao i investicijske banka u postupku prodaje dionica Optime te ostalih informacija u vezi postupka prodaje, u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta, izdavatelj je taj koji je odgovoran procjenjivati povlaštenost neke informacije koja se (izravno ili neizravno) odnosi na izdavatelja ili njegov financijski instrument, kao što je izdavatelj taj koji može, na vlastitu odgovornost, odgoditi objavu povlaštene informacije, ako su ispunjeni propisani kriteriji.

Slijedom navedenog, AZTN upućuje na priopćenje HT-a od 19. ožujka 2020. objavljeno na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke burze.

https://prev.zse.hr/userdocsimages/novosti/4U1mTvldlddN4NbjBMLkbA==.pdf