Prihvaćeno treće polugodišnje izvješće za nadzor koncentracije HT/OPTIMA

AZTN je u srpnju 2019. prihvatio Treće polugodišnje izvješće Povjerenika Deloitte d.o.o. za nadzor koncentracije te mu naložio da se u Četvrtom polugodišnjem izvješću izričito referira na konkretne primjedbe i komentare HAKOM-a dostavljene uz Treće polugodišnje izvješće.

Također, AZTN je obavijestio Povjerenika da je dužan, bez odgode, obavijestiti AZTN o odlukama i postupcima HT-a i Optime, koji mogu biti od izravnog utjecaja na opstojnost i uspješnost poslovanja Optime, a čija je obveza kao sudionika koncentracije, da bez odgode, prije pristupanja bilo kojim koracima, radi realizacije bitnijih projekata, dostaviti obrazloženu obavijest Povjereniku, koja nužno mora sadržavati obrazloženje razloga prijedloga projekta, dugoročnih učinaka na poslovanje i opstojnost Optime, u slučaju realizacije prijedloga projekta, a sve radi sprječavanja potkapitalizacije Optime. Navedenu obavijest Povjerenik je bez odgode, dužan dostaviti AZTN-u u formi Izvanrednog izvješća Povjerenika.

AZTN osobito naglašava da svrha takvog, a i izvješća općenito, nije utjecaj i nadzor AZTN-a vezan uz način upravljanja Optimom za vrijeme trajanja koncentracije, već isključivo nadzor Povjerenika i AZTN-a nad provedbom mjera i uvjeta u za to predviđenim rokovima iz svih odluka AZTN-a, koje su vezane uz trajanje uvjetno odobrene koncentracije HT-a i Optime kojoj je pripojen H1.

Pripremne radnje HT-a u vezi prodaje dionica Optime i postupanje AZTN-a

AZTN je 3. srpnja 2019. na svojoj službenoj mrežnoj stranici objavio priopćenje da je Povjerenik Deloitte d.o.o. izvijestio AZTN da je Hrvatski Telekom d.d. 1. srpnja 2019. dostavio povjereniku u roku određenim rješenjem AZTN-a, KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017., dokumentaciju o pripremi postupka prodaje poduzetnika OT-OPTIMA TELEKOM d.d., odnosno da je Hrvatski Telekom d.d. izvršio mjeru određenu točkom III.2. alineja 3. navedenog rješenja AZTN-a.

AZTN je u vezi zaprimljene dokumentacije HT-a, u sklopu pripremnih radnji za prodaju dionica Optime, naložio Povjereniku da AZTN-u dostavi izvješće u skladu s odredbom točke VI. rješenja KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017.

AZTN ovime osobito naglašava da je riječ o pripremnim radnjama HT-a u vezi prodaje dionica Optime, u skladu s točkom III.2 alineja 3. rješenja KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017. te da HT tek u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2020. ima obvezu započeti postupak prodaje dionica Optime, u skladu s točkom III.2 alineja 1. i 2., točkom III.3 i točkom III.4 navedenog Rješenja.

Također, AZTN će o daljnjim radnjama u ovom postupku pravovremeno obavijestiti javnost putem službenih mrežnih stranica.